Kontakt

Arkady Wrocławskie S.A. z siedzibą we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 2-4 (53-333 Wrocław)
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130042
numer NIP: 897-16-76-684, REGON: 932831001,
kapitał zakładowy: 113.700.000,00 zł, kapitał opłacony w całości

Ochrona 24h

Arkady Wrocławskie zadzwoń +48 514 907 867

Biuro Parkingu:

Arkady Wrocławskie zadzwoń +48 71 79 77 609

Biuro zarządu Centrum:

Arkady Wrocławskie zadzwoń +48 71 776 11 11
AW mail us This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wynajem lokali handlowych
oraz stoisk czasowych:

Arkady Wrocławskie zadzwoń+48 690 189 306

AW mail usThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wynajem biur:

AW call us mobile +48 513 976 856
AW mail usThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny pracy biura:

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00
sobota - niedziela: nieczynne